Ik-kracht

imageIk
Ben ik
En niemand anders
Kan mijn ik zijn
Niemand
Ik ben wie ik ben. Ik ben ik doordat niemand hetzelfde uiterlijk heeft als ik. Ik ben uniek terwijl ik fundamenteel gelijk ben aan ieder ander mens. Ik heb als ieder ander twee benen en armen, twee ogen, een mond….
Ik ben ik doordat niemand hetzelfde voelt als ik. Iemand kan meevoelen,maar dat is niet hetzelfde. Alleen ik voel wat ik voel, ik ben daarin uniek. Terwijl ik fundamenteel gelijk ben aan ieder ander mens die gevoelens kent. Die bang is, verdriet heeft, vreugde kent, verliefd is, woedend is.
Ik ben ik doordat niemand dezelfde gedachten heeft als ik. Ik kan ze verhelderen in woord en schrift, ik kan ze delen. Maar het zijn mijn unieke gedachten. Terwijl ik fundamenteel gelijk ben aan ieder ander mens met gedachten van allerlei aard.

Het moment dat een kind voor het eerst ‘ik’ zegt is een wonderlijk moment. Als een ontwaken van een nieuw persoon in de wereld. Een nieuw ikje ontstaat . En waar een ik wordt geboren, wordt ook de ander geboren. De peuter merkt ‘Ik wil iets, de ander wil het niet’. Reden tot menig conflict zoals veel ouders van de terrible two’s zullen weten.
Het proces van ik-wording is een prachtig proces dat een leven lang doorgaat. Eerst word je geboren vanuit een versmelting met de moeder waarin geen ik/de ander bestaat. Daarna,richting peutertijd, ontwikkelt zich een eerst duidelijk ik-moment. Een kind leert in die fase dat wat ik wil niet altijd overeenkomt met wat de ander wil. En leert zodoende zijn of haar ik soms ondergeschikt te maken aan de wil van de ander. Tijdens de schooltijd blijft dit een spanningsveld met als bekroning de pubertijd waarin het weerbarstige ik weer prominent een rol kan gaan innemen. In de binnenwereld of in de buitenwereld.
En ons leven lang blijft het wandelen op een evenwichtsbalk tussen altruïsme en egoïsme. Het is wandelen tussen teveel ‘ik’ inleveren ten bate van de ander of teveel ‘ik’ innemen ten koste van de ander.
En natuurlijk bestaat daarin ook een balans. En bereiken we soms die balans om het vervolgens weer te verliezen. En weer te hervinden. Groei heet dat…

Een gezond ik ontwikkelen begint bij jezelf zo goed mogelijk leren kennen, weten welke schaduwen in jouw diepte leven en welk licht er in jou huist. Weten wat echt belangrijk is voor je. Weten wat jou energie geeft en waar je energie door verliest. Ontdekken wat je echt diep van binnen wilt. Wanneer de intentie en weg helder zijn, kunnen keuzes iets makkelijker en zuiverder worden gemaakt.

Het ik te leren kennen en het ik een gezonde plek te geven in de (eigen) wereld is waar al de activiteiten van Thee met Koekjes op gericht zijn.