Algemene voorwaarden coaching

image

Thee met Koekjes coaching

Haarlemsestraat 18
2587RA Den Haag
kvk-nr: 50465910

Algemene voorwaarden Thee met Koekjes.
Definities van de woorden ik,jij en diensten.
In dit document staat ‘ik/mijn’ voor Natascha Bruti, eigenaar van Thee met Koekjes. De woorden ‘jij/jouw/je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij Thee met Koekjes. Jij Natuurlijk, NamasThee met Koekjes yoga en Yo!ga jouw weg zijn onderdeel van Thee met Koekjes coaching.
Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals coaching en supervisie, scholing, yoga en tekstschrijven.

Offertes en prijsaanvraag.
Je bent ten alle tijden vrij een kosteloze offerte of prijsaanvraag op te vragen voor mijn diensten. Aanvraag verplicht tot niets, dat wil zeggen dat je geen dienst hoeft af te nemen naar aanleiding van een offerte.
Een offerte wordt binnen 3 werkdagen toegestuurd, tenzij Thee met Koekjes gesloten is. In dat geval krijg je automatisch bericht dat antwoord langer op zich zal laten wachten.

Het afnemen van een dienst.
Voorafgaand definitieve overeenkomst tussen jou en mij krijg je bericht of je de voorwaarden accepteert. Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.
Lees verderop in dit document de voorwaarden voor mijn verschillende diensten.

Aansprakelijkheid.
Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt.

Specifieke voorwaarden rond coaching en supervisie.

Overeenkomst.
Na een kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.
Loop en beëindiging van het traject.
We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder.
Is het doel behaald, dan is het traject rond. Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken.
Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt dan bespreek ik dat met je en kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

Niet verschijnen op een afspraak.
Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan bereken ik kosten. Je betaalt dan 25 euro.

Betaling.
Facturering vindt plaats na afloop van het traject of, desgewenst, in delen. Bijvoorbeeld wanneer een traject langer dan drie sessies duurt. Er kan dan besloten worden tussentijds te factureren.
Je betaalt binnen de aangeduide termijn. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde,  factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau.
Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd. Er mag in termijnen worden betaald. Hierover betaal je geen extra kosten.

Wie schrijft, die blijft (auteursrecht).
Het door mij aangeleverde materiaal is door mij geschreven, vervaardigd of opgenomen en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast.

Gesprekken met derden.
Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. In de meeste gevallen wordt dit gesprek als sessie gezien en betaald.

Privé.
Wat inhoudelijk tijdens het traject gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.
Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Klachten.
Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich meedraagt.

image

* Aan mijn collega’s die deze voorwaarden prettig leesbaar vinden. Ik heb bij het opstellen mijn best gedaan de voorwaarden zowel zakelijk als leesbaar te maken. Mocht je ze willen overnemen, uiteraard aangepast op jouw eigen situatie, dan is dat prima. Zoals te lezen valt bij auteursrecht berust op al mijn teksten copyright. Dat hef ik voor de inhoud van mijn algemeen voorwaarden  op, het blijft gelden voor de rest van mijn teksten. Veel plezier en geluk ermee.