NamasThee met Koekjes opleiding

Al jaren geef ik wekelijks vorm aan NamasThee met Koekjes. Het is een vreugdevol samenzijn.
De lessen zijn een mix van beweging, gesprek en creativiteit. We bewegen tussen verstilling en enthousiasme.

De lessen zijn opgebouwd rond 7 thema’s die een verband hebben met de chakras zoals bekend uit de yoga. Je ervaart de belangrijkste houdingen en series uit de yoga en leert hoe je deze kunt aanbieden. Je ontdekt hoe je oefeningen in aandacht en bewustzijn (mindfulness en meditatie) in een natuurlijke volgorde en vorm in kunt zetten.
Daarnaast is er ruim aandacht voor passende creative werkvormen uit de coaching, mooie verhalen, ontwikkeling van kinderen, groepsdynamiek en jouw rol en houding in een groep kinderen.

Naast de praktijkdagen word je toegevoegd aan een Facebookgroep waarin je tussentijds jouw vragen en antwoorden kunt vinden en waar we inspirerende ideeën en verdieping met elkaar delen.

Zie de foto voor een indruk van de thema’s.

We werken die dagen van 10-18 uur en lunch is inbegrepen.
De kosten voor de NamsThee met Koekjes opleiding bedragen 525 inclusief btw, lunch, versnaperingen en materiaal.

Overal om ons heen zijn juweeltjes die sprankeltjes van inspiratie in zich besloten houden.
Richelle Mead

Kinderyoga als basis

Kinderyoga als basis

Algemene voorwaarden coaching

image

Thee met Koekjes coaching

Haarlemsestraat 18
2587RA Den Haag
kvk-nr: 50465910

Algemene voorwaarden Thee met Koekjes.
Definities van de woorden ik,jij en diensten.
In dit document staat ‘ik/mijn’ voor Natascha Bruti, eigenaar van Thee met Koekjes. De woorden ‘jij/jouw/je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij Thee met Koekjes. Jij Natuurlijk, NamasThee met Koekjes yoga en Yo!ga jouw weg zijn onderdeel van Thee met Koekjes coaching.
Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals coaching en supervisie, scholing, yoga en tekstschrijven.

Offertes en prijsaanvraag.
Je bent ten alle tijden vrij een kosteloze offerte of prijsaanvraag op te vragen voor mijn diensten. Aanvraag verplicht tot niets, dat wil zeggen dat je geen dienst hoeft af te nemen naar aanleiding van een offerte.
Een offerte wordt binnen 3 werkdagen toegestuurd, tenzij Thee met Koekjes gesloten is. In dat geval krijg je automatisch bericht dat antwoord langer op zich zal laten wachten.

Het afnemen van een dienst.
Voorafgaand definitieve overeenkomst tussen jou en mij krijg je bericht of je de voorwaarden accepteert. Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.
Lees verderop in dit document de voorwaarden voor mijn verschillende diensten.

Aansprakelijkheid.
Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt.

Specifieke voorwaarden rond coaching en supervisie.

Overeenkomst.
Na een kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.
Loop en beëindiging van het traject.
We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder.
Is het doel behaald, dan is het traject rond. Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken.
Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt dan bespreek ik dat met je en kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

Niet verschijnen op een afspraak.
Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan bereken ik kosten. Je betaalt dan 25 euro.

Betaling.
Facturering vindt plaats na afloop van het traject of, desgewenst, in delen. Bijvoorbeeld wanneer een traject langer dan drie sessies duurt. Er kan dan besloten worden tussentijds te factureren.
Je betaalt binnen de aangeduide termijn. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde,  factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau.
Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd. Er mag in termijnen worden betaald. Hierover betaal je geen extra kosten.

Wie schrijft, die blijft (auteursrecht).
Het door mij aangeleverde materiaal is door mij geschreven, vervaardigd of opgenomen en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast.

Gesprekken met derden.
Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. In de meeste gevallen wordt dit gesprek als sessie gezien en betaald.

Privé.
Wat inhoudelijk tijdens het traject gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.
Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Klachten.
Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich meedraagt.

image Continue reading

Gun je kind z’n shit

Gun je kind z’n shit.

Op de radio hoorde ik een reclame van een stichting die vakanties organiseert voor kinderen die onzeker zijn. De radioboodschap opende met de zin ‘kinderen horen niet onzeker te zijn’.
Hoezo niet eigenlijk? Onzekerheid hoort net zo goed bij een kind als zekerheid. Onzekerheid hoort bij een kind zoals de nacht bij de dag hoort. Verlegenheid, boosheid, angst, twijfel, verdriet, verveling. Het hoort net zo bij een kind als levendigheid, lievigheid, creativiteit, durf en zachtheid.

Een kind is namelijk een mens. Een mens met weinig jaren levenservaring, een mens dat aan het begin staat van zijn weg door het leven, volop indrukken opdoend. Alles is nieuw. Primeur na primeur wordt beleefd. En elke ervaring geeft een andere impressie. Van de verrassing over een bontgekleurde vlinder tot de angst om de schaduw tussen de bomen.
Vanuit de onmetelijke veerkracht en creativiteit die kinderen hebben zullen ze eigen oplossingen zoeken voor wat hen bezig houdt. De ene oplossing werkt beter dan de ander. Dat heet dan ontdekkend leren. Het is het fenomeen dat je je schuurt aan het leven. Dat krast en schaaft soms en dankzij deze krassen en schaven word je gevormd.
En gevormd worden heeft schoonheid, het geeft ons allemaal die bepaalde uniciteit en manier van in het leven staan.
Het is dus belangrijk de kinderen hun zon en wolken te gunnen. Je hoeft een kind écht niet direct naar een psycholoog, kindercoach of weerbaarheidstrainer te sturen als hij eens wat minder lekker in zijn vel zit.
Ook al is dit verbonden met de beste bedoelingen en vanuit liefdevol principe. Eigenlijk zeg je in andere woorden tegen het kind: “zoals jij het nu doet, doe je het niet goed. We brengen je naar een mens, training of kamp waar je leert hoe je wél met het leven om moet gaan en hoe je je meer adequaat kunt gedragen.”
Het is niet altijd nodig.

Wat is er wel nodig?
Gun je kind tijd en ruimte om even in de shit te zitten. Geef het de tijd en ruimte om er zelf uit te komen en daarna te kunnen relativeren ‘zo, dat was dat’.
Een kind kan er goed uitkomen wanneer jij als opvoeder in de buurt bent. Zonder te vragen, zonder te analyseren. Gewoon liefdevol aanwezig zijn, uitstralen dat je er bent. Een haven zijn waar een kind zijn toevlucht kan vinden als de golven te woelig worden. Je kind aankijken en zien. Laten zien dat je ziet wat er gebeurt door een welgemeende aai over het hoofd, door en passant te benoemen hoe jij zelf zo een periode in het leven hebt ervaren.
Aanwezig zijn, in vertrouwen en ontspanning. Bereikbaar zijn zonder op te dringen.

Wanneer wordt het spannend?
Ik denk nu terug aan die keer dat ik een mooie tak ging schuren met grof schuurpapier. Ik schuurde door en door omdat er van die mooie vormen uitkwamen. Ik schuurde te lang, ik schuurde maar door en de stok werd zo fragiel dat deze brak.
Wanneer er geen ontwikkeling meer te zien is en het kind letterlijk stilstaat of flink terugvalt kan het zijn dat het schuren zijn vormkracht verliest en ten koste gaat van de ontwikkeling. Wanneer de tranen week na week blijven vloeien is het goed om te onderzoeken waar de bron van tranen zich bevindt. Wanneer de incidentele boosheid naar een agressieve houding verandert is het tijd voor herstelwerkzaamheden. Wanneer een kind zo diep in zichzelf verzinkt dat het contact minder goed voelbaar is, is het goed de sleutel weer te vinden naar de ingang.
Maar zolang het gedrag dat opvalt nog te plaatsen is, zolang er nog voldoende momenten zijn waarop je jouw kind herkent, zolang momenten van zon de wolken afwisselen hoef je niks ander te doen dan liefdevol aanwezig te zijn. Een zichtbare haven te zijn voor jouw kind die worstelt met de golven van het leven, de golven van zijn emoties die hem lijken te overspoelen.
Ik denk aan het prachtige wapen van Zeeland waarin de woorden ‘luctor et emergo’ staan: ik worstel en kom boven.

Ik worstel en kom boven

Ik worstel en kom boven

Schoolcoach

In Optima Forma

Herinner je je nog jouw dromen, jouw ideeën en jouw inspiraties? Kun je nog voelen met welke intentie je het onderwijs instapte? Of is het wat weggezakt in de dagelijkse routine van doen, ligt het ergens onderop de stapels werk te wachten om wakker gekust te worden…

Je werkt met toewijding voor de kinderen in jouw groep, voor hun ouders, voor jouw team. Je streeft naar de beste resultaten voor ieder kind. En het kan voelen of het nooit genoeg is,of je de klik nét niet maakt.
Waar is de balans?
De balans in jezelf. Balans tussen leven en werken. Balans tussen de vragen van de kinderen en de eisen van buitenaf. Balans tussen rust en beweging. Balans in de relaties met ouders en teamleden. Balans in je aanbod en structuur van jouw dag.
Soms is die balans wat wankel. De balans kun je (her)vinden in het verrijkingsjaar Optima Forma. Optima Forma betekent ‘optimale vorm’ en dat is het doel van dit jaar. In zeven bijeenkomsten van een dag verspreid over een schooljaar kom jij in jouw optima forma en vind je de weg om jouw groep ook tot optima forma te laten komen.

In balans met je klas.

In balans met je klas.

In dit jaar vul je aan wat je mist. Je ontdekt hoe je vanuit een meer coachende houding kunt werken, hoe je meer ontspanning creëert en hoe je de natuurlijke creativiteit van de kinderen verbindt aan de lesstof zodat voor jullie een win-win situatie ontstaat.
Jouw manier van communiceren wordt sterker en je zult meer inzicht krijgen in natuurlijke ontwikkeling van de kinderen zodat je vanzelf oog krijgt voor niet natuurlijke ontwikkeling. Je begrijpt dan wat dat specifieke kind nodig heeft en of het jouw taak is om een passend antwoord te geven.
Mocht je ooit het plan hebben jouw werk in te wisselen of te combineren met een eigen praktijk dan kun je na dit jaar met een aantal aangepaste extra dagen dit plan vormgeven.

Ingrediënten van Optima Forma:
Fasen van ontwikkeling van het kind
Kindertekeningen
Communiceren met groot en klein
Coachen als basisvaardigheid
Kindercoaching
Ademend lesgeven (balans werk/ontspanning)
Groepsdynamiek en passende plek in de groep
Creativiteit als hulpbron om beter te leren
Kinderen met speciale behoeften
Zinvol buitenspelen en bewegen
Lastig gedrag
De klas als spiegel

En er is vooral ruimte voor jou en jouw specifieke vragen, Optima Forma is namelijk serieus passend onderwijs!
We werken in een kleine groep van maximaal 7 personen zodat er optimale aandacht is voor jou en van jou.

De kosten voor dit hele jaar bedragen 750 euro inclusief btw,lunch,hapjes en drankjes en een certificaat. De kans is groot dat jouw werkgever wil betalen.
Dit verdiepingsjaar voor leerkrachten vindt plaats in Scheveningen.

 

“Kids don’t remember what you try to teach them. They remember what you are.”
Jim Henson

 

Liefste juf!

Liefste juf!

Supervisie Thee met Koekjes

Overzien

Ontdek jouw super-visie bij Thee met Koekjes. Super is over en visie is eigenlijk kijken. Overzien dus eigenlijk. En soms kun je met vier ogen meer zien dan met twee.
In de supervisiebijeenkomst gaan wij niet alleen van bovenaf naar jouw vraag kijken. We kijken van bovenaf, onderaf , binnenuit, opzij en rechtdoor naar jouw vraag. Naast elkaar kijken we naar jouw vraag.
Vragen over jouw praktijk, over jou als professional, over wat jij als mens tegenkomt in jouw werk. En wat er niet wil lukken, of wat maakt dat het zo goed lukt zodat je het kunt beschermen.
Naast de diepere vragen kun je ook supervisie aanvragen om helderheid te krijgen in de volgende stap. Waar blijven de cliënten? Hoe kun je jezelf onderscheiden en zichtbaar maken. Waar is jouw vertrouwen?

Ik kijk mee, vraag en kan op basis van mijn ervaring en parels uit mijn vele ontmoetingen met professionals je misschien ook van de juiste tip voorzien.
Mail vrijblijvend ter oriëntatie en dan zien we of ik een stukje met je op mag lopen.

Supervisie

de weg omhoog

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.
-Martin Luther King-

Bijsluiter

Bijsluiter Thee met Koekjes
te gebruiken bij onder andere
*zieleroerselen
*on-zin in school of werk
*vertroebeld zelfbeeld
*contraproductief gebruik van capaciteiten
*verstopte krachten en kwaliteiten
*onevenwichtigheid
*fysieke ‘vage’ klachten
*onverklaarbaar gedrag
*sociale en/of fysieke onhandigheid
*diverse soorten ‘-heid’ (onzekerheid,kwaadheid,bangheid, teruggetrokkenheid, overprikkeldheid, onderprikkeldheid, onenigheid, vermoeidheid, hooggevoeligheid,)
*moeite met aandacht richten
*omgaan met een diagnose (ADHD, ADD, PDD-NOS, Asperger, dyslexie, dyscalculie, hoogsensitiviteit, faalangst etc…)

*verdriet

.*…………………….

niet te gebruiken bij
Voor hen die tevreden en moedig door het leven stappen, maximaal gebruik makend van hun kwaliteiten. Zij hebben geen Thee Met Koekjes (meer) nodig.
Werkzame stoffen
een gezellige keukentafel, Natuurcoaching, veiligheid, ervaring, koken, thee met koekjes, oprechte aandacht, COACHEE, kennis, muziek, gezin, nieuwsgierigheid, schatgraven, optimisme, humor, klei, verf, yoga, schilden van je Innerlijke Familie, waardering, kinderkunde,  menskunde, oefeningen, technieken, warmte, gezien worden, huismiddeltjes, adviezen, plezier, spiegeling, natuur, creativiteit, helend tekenen, systemische blik, alertheid, ontmoeten, verhalen, echtheid, spel, waarneming, reflectief schrijven, ontspanning, vuur, ont-moeten, kwaliteiten leren kennen, Present Child,stilte, communicatie met ouders, eigen wijsheid ,hoofd, hart, handen, wilskracht,de vraag en de oplossingen van het kind

Bijwerkingen
Bekende bijwerkingen zijn; grotere weerbaarheid, ontspannenheid, verbeterde motoriek, zelfverzekerdheid, grotere sociale gevoeligheid, eigenwaarde, doelgerichtheid, vrolijkheid, hervonden kracht, inzet hervonden kwaliteiten, oplossingsgericht denken, verbeterde schoolprestaties, grotere wilskracht, hogere concentratie, evenwicht, toegenomen gezondheid

Kindercoaching

thee met koekjes coaching

Gezondheid is het leven van het leven.
– E. Von Feuchtersleben-

Thee met Koekjes voor groot en klein

Soms stagneert het leren of werken. Soms ‘leeft het even niet zo leuk’ en voel je je geestelijk of lichamelijk uit balans.
Je bent prima in staat zelf te ontdekken waar een oplossing kan komen of hoe iets positief kan veranderen, alleen is het niet op eigen kracht gelukt en is er een impuls van buitenaf nodig.
Een theevisite maakt je bewust van wat je denkt, doet en voelt. Vanuit die bewustwording kun je kiezen of een situatie veranderd dient te worden en hoe.

Niet alles hoeft namelijk altijd anders. Soms is het nodig een situatie te accepteren. In geval van rouw, scheiding en ziekte is dat duidelijk. Maar het kan ook letterlijk een verademing zijn om te begrijpen hoe het komt dat je altijd op een bepaalde manier reageert. Of te begrijpen dat jouw manier van leren anders is dan ‘gemiddeld’.

Er bestaat geen standaard mens en dat maakt dat ik geen standaard werkwijze heb.
Jij, jouw vraag en de mogelijkheden geven de richting. We komen bij elkaar op mijn heerlijke werkplek in Scheveningen of we spreken buiten af in een van de mooie natuurgebieden in en rond Den Haag. Online of per brief zijn er ook mogelijkheden.

Sinds 2009 werk ik met kinderen en volwassenen in mijn praktijk, leid ik collega’s op en laat ik mij inspireren en professionaliseren in cursussen en opleidingen die ik met zorg uitkies.

Neem gerust contact op voor een kennismaking. Hierin zien we of ik kan helpen. Als het nodig is verwijs ik door naar collega die beter bij je past
Lees voor gebruik de bijsluiter van Thee met Koekjes coaching.

.

 

Grote mensen begrijpen nooit iets uit zichzelf en voor kinderen is het vervelend hen altijd weer alles uit te moeten leggen.
– De kleine prins-